Myslím si,

že Slovensko je úžasná krajina s úžasnými ľuďmi. Vari jediné, čo jej chýba, je to, aby bola bohatšia. Aby sa ľuďom v nej lepšie žilo. Bolo by mi cťou, keby som mohol osobne prispieť a pomôcť k tomu, aby mali ľudia na Slovensku lepší život, určite si to zaslúžia. Myslím si, že táto krajina potrebuje aktívneho prezidenta. Človeka, ktorý si bude vedomý svojich právomocí a kompetencií a nebude váháť využiť všetky zákonné prostriedky, ktoré budú smerovať k zlepšeniu situácie v našej krajine. Akosi sme zabudli, že prezident môže aktívne zasahovať do riadenia krajiny a nielen nečinne sa prizerať na to, ako sa ľudia viac a viac hrbia a uťahujú si opasky.